Fokreglement

Fokkerij Reglement Irish Cob en Irish Cob Partbred

Irish Cobs

Definitie Irish Cob
Een Irish Cob is een paardachtige die is geregistreerd als Irish Cob door een stamboek dat hiervoor erkenning heeft van de overheid, of een dier dat aantoonbaar afstamt van geregistreerde Irish Cobs en/of paarden die na een keuring zijn toegelaten tot de fokkerij van Irish Cobs.

Een Irish Cob geldt als aanbevolen voor de fokkerij als hij / zij op een premiekeuring van ICS Nederland met een eerste of tweede premie is gewaardeerd.
Een Irish Cob geldt als toegelaten voor de fokkerij als hij / zij op een premiekeuring van ICS Nederland met een 3de premie is gewaardeerd.
Bij deze Cobs wordt achter het register het woord "Premie" vermeld, bijvoorbeeld "HB1 Premie", "HB2 Premie" of "Basis Premie".

Het Nederlandse Irish Cob stamboek is verdeeld in secties die op hun beurt zijn verdeeld in registers.

Hoofdsectie
- HB1 A Traditional Cob afstammelingen van een geprimeerde hengst die is goedgekeurd of toegelaten tot de fokkerij van
Irish Cobs en een in het Irish Cob stamboek geregistreerde moeder die een Premie heeft behaald op een premiekeuring

- HB1 B afstammelingen van een geprimeerde hengst die is goedgekeurd of toegelaten tot de fokkerij van Irish Cobs en een in het Irish Cob stamboek geregistreerde moeder

- HB2 A: afstammelingen van een niet-geprimeerde Irish Cob hengst en een in het Irish Cob stamboek geregistreerde moeder die een Premie heeft behaald op een premiekeuring

- HB2 B: Hoofdboek 2: afstammelingen van een niet-geprimeerde Irish Cob hengst en een in het Irish Cob stamboek geregistreerde moeder.

Nevensectie (Basis Register)
Paarden van onbekende of halfbekende afstamming die via een rastoelatingskeuring, (premiekeuringsformulier, minimaal 3e premie of opname bij thuiskeuring met combinatieformulier zonder premie) tot het stamboek zijn toegelaten of die geboren zijn uit een Irish Cob en een onbekende andere ouder en als veulen voldoende Irish Cob kenmerken toonde.

Primering
Premiekeuringen zijn toegankelijk voor geregistreerde Irish Cobs van 2 jaar (als geboortedatum van alle paarden wordt 1 januari van het geboortejaar aangehouden) en ouder, voor hengsten 3 jaar en ouder.
De eigenaar van het te keuren paard moet lid zijn van ICS Nederland of aangesloten bij een van de buitenlandse afdelingen van ICS Nederland.


Premies
Premies worden toegekend op basis van het aantal punten dat een Irish Cob op een premiekeuring van ICS Nederland behaalt.
Geen premie: onder 128 punten (afgeraden voor de fokkerij van
Irish Cobs)
3de premie:  128 t/m 135 punten
2de premie:  136 t/m 143 punten
1ste premie: 144 t/m 160 punten

Voor een eerste premie moet een Cob tevens minimaal 9 punten hebben voor beenbeharing (sokken), gedrag en Irish Cob type.
Hengsten die voor één of meer onderdelen 7 of lager scoren worden niet geprimeerd en zijn dus afgekeurd voor de dekdienst.
Ook veulens (jonger dan 2 jaar) kunnen worden geprimeerd, veulenpremies tellen echter niet mee voor promotie naar een ander register of voor het verkrijgen van een Preferent predikaat van de ouders.

 

Tevens worden niet toegelaten tot hengstenpremiekeuringen en dus tot de dekdienst:
- Hengsten die bij een ander stamboek om veterinaire redenen zijn geweigerd voor de dekdienst
- Hengsten met PSSM1 variant n/p1 of p1/p1

Hengsten die een derde premie behalen tijdens een hengstenpremiekeuring zijn toegelaten tot de dekdienst. Deze hengsten moeten in het jaar dat ze vijf jaar worden opnieuw gekeurd worden. Hengsten die vijf jaar of ouder zijn met een derde premie blijven toegelaten tot de fokkerij van Irish Cobs.
Nakomelingen van deze hengsten kunnen geen aanspraak maken op de titel "Traditional Cob" zolang bij herkeuring geen tweede of eerste premie wordt behaald.

 

Beperking van inteelt
Het fokken met paarden waarvan het inteeltpercentage groter is dan 12,00 wordt afgeraden.

 

Opname van veulens in het stamboek
Voor de opname van veulens in het Hoofdboek moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
1. het stamboekkantoor heeft voor 1 januari of voordat het veulen is geboren een geldige dekbon ontvangen
2. het stamboekkantoor heeft binnen 3 weken na de geboorte van het veulen een geboortebericht ontvangen
3. het veulen is namens
ICS-Nederland door een paspoortconsulent geïdentificeerd aan de voet van de moeder of
    het veulen is door een erkende dierenarts geïdentificeerd aan de voet van de moeder.

Voor opname van veulens in het basisboek moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
1. de merrie moet bij ICS-Nederland geregistreerd zijn als Irish Cob of Gypsy Cob.
2. het veulen is binnen 3 weken na de geboorte aangemeld bij het stamboekkantoor
3. het veulen is namens ICS-Nederland door een keurmeester geïdentificeerd aan de voet van de moeder en beoordeeld.

 

DNA
Vanaf 1 januari 2015 moet van alle dieren die met ouders worden opgenomen in het stamboek de afstamming worden bewezen door DNA vergelijking.

 

 

Registratie van erfelijke gebreken
De fokker dient bij de geboorte van een veulen met afwijkingen die mogelijk erfelijk bepaald zijn dit te melden bij het stamboekkantoor.
De paspoortconsulent die de veulens identificeert ten behoeve van ICS Nederland registreert geconstateerde abnormaliteiten op de identificatie formulieren.
Het stamboekkantoor registreert geconstateerde mogelijk erfelijke gebreken op een wijze die deze herleidbaar maakt naar voorouders.

 

Andere Kwalificaties
Irish Cobs van twee jaar en ouder die tweemaal in een verschillend kalenderjaar een eerste premie behalen krijgen de titel "STER"
Voor Irish Cobs die drie of meer nakomelingen hebben die op volwassen leeftijd een eerste premie behalen kan de titel "PREFERENT" worden aangevraagd.

 

Rastoelating
Rastoelatingskeuringen zijn toegankelijk voor alle paardachtigen die nog niet in het Irish Cob register zijn ingeschreven.

 

Fokken met hengsten die niet door ICS-Nederland zijn goedgekeurd
Om de kwaliteit van de bij ICS-Nederland ingeschreven Cobs te handhaven en zo mogelijk te verbeteren worden mannelijke nakomelingen van bekende hengsten die niet gekeurd of afgekeurd zijn niet toegelaten tot de dekdienst.
Dit wordt vermeld in het paspoort dat voor het hengstveulen wordt uitgegeven.Andere stamboeken
De premietoekenning en klassering door andere stamboeken die bonte paarden registreren onder namen als (Pinto-)Tinker, Scudder, Gypsy Cob, Vanner, Pinto Cob, Irische Schecken, Gray etc. kunnen door ICS-Nederland niet worden erkend, evenals de toelating van Irish Cobs tot de fokkerij door andere organisaties buiten hun eigen land.

 

Primering
Premiekeuringen zijn toegankelijk voor geregistreerde Irish Cobs van 2 jaar (als geboortedatum van alle paarden wordt 1 januari van het geboortejaar aangehouden) en ouder, voor hengsten 3 jaar en ouder.
De eigenaar van het te keuren paard moet lid zijn van ICS Nederland of aangesloten bij een van de buitenlandse afdelingen van ICS Nederland.

Irish Cob Part Bred


1 . Fokdoel .
Bevordering van de registratie van Irish Cob Part Breds en het behoud van de kennis van de afstamming van deze dieren.
Het behouden van dieren die van belang kunnen zijn voor een gezond fokprogramma van Irish Cobs en Irish Cob Part Breds
 
2 . Kenmerken van het ras.
Irish Cob Part Bred RASSTANDAARD
Er is geen beperking aan de rassen die mogen worden gebruikt voor de fokkerij van Irish Cob Part Breds.
Irish Cob Part Bred kan elk type hebben, de kleur ( met inbegrip van de ogen) en hoogte.

De rasstandaard vereist : -
( a ) Een minimum van 30 % Irish Cob bloed (afstamming) , of ,
( b ) Score van minimaal 5 voor Irish Cob type tijdens een premiekeuring of inspectie.   .

 
3 Stamboekregisters.
Het stamboek bestaat uit een Hoofd Sectie en een Basis Sectie
 
HB 1A
hengsten en merries, waarvan de vader in HB1 Premie of Basis Premie is geregistreerd en de moeder in HB1 Premie, HB2 Premie of Basis Premie is geregistreerd

HB 1B
hengsten en merries, waarvan de vader in HB1 Premie of Basis Premie is geregistreerd en de moeder in HB1 of Basis Sectie is geregistreerd.


HB 2A
hengsten en merries, waarvan de vader in het Hoofdboek of het aanvullende Basis Register en de moeder is geregistreerd in het Hoofdboek Premie register.

HB 2B
Hengsten en merries, waar de vader in het Hoofdboek, of het Basis Register staat en de moeder Hoofdboek of het Basis register staat .

Hoofdboek Premie
Hengsten en merries die geregistreerd zijn in het Hoofdboek en die op een premiekeuring een eerste, tweede of derde premie hebben behaald.

Basis sectie

Basis register
hengsten, merries en ruinen die niet voldoen aan de vereisten voor registratie in de Hoofd Sectie , maar die in overeenstemming met artikel 3 (1) , van Beschikking 96/78/EG van de Commissie in een aanvullende basis sectie kunnen worden ingevoerd.
( Minimaal 60 % Irish Cob ras kenmerken zichtbaar bij inspectie, minimaal 5 op het keuringsformulier) .

Basis Premie register
Hengsten, merries en ruinen die zijn opgenomen in het basis register en die op een premiekeuring een 1e, 2e of 3e premie hebben behaald


VEULEN REGISTER - Klasse 3A ( S3A )
Mannelijke en vrouwelijke nakomelingen , waarvan een der ouders in het Hoofdboek Part Bred register of het Basis Partbred register is geregistreerd en de andere ouder is in een Irish Cob stamboek geregistreerd.
( Meer dan 50 % Irish Cob door afstamming) .

VEULEN REGISTER - Klasse 3B ( S3B )
Mannelijke en vrouwelijke nakomelingen , waarvan een van de ouders als Irish Cob in een Irish Cob stamboek is geregistreerd en de andere niet in een Irish Cob of Irish Cob Partbred stamboek is geregistreerd.
( Minimaal 50 % Irish Cob door afstamming) .

VEULEN REGISTER - klasse 3C ( S3C )
Mannelijke en vrouwelijke nakomelingen , waar een van de ouders in het Basis Part Bred register is opgenomen en de andere ouder niet in een Irish Cob of Irish Cob Partbred stamboek is geregistreerd.
( Minimaal 30 % Irish Cob door pedigree ) .
 

VOORWAARDEN VOOR REGISTRATIE IN HET STAMBOEK

Om te kwalificeren voor registratie in de hoofdsectie van het stamboek moet een dier : -
1 . Zijn geïdentificeerd als een veulen aan de voet van de merrie in overeenstemming met de regels van het stamboek, die op zijn minst eisen dat er een dekcertificaat  (dekbon) is. Beide ouders moeten worden geverifieerd door middel van DNA-analyse.
2 . Beide ouders zijn geregistreerd in de Hoofdsectie dan wel de Basissectie van het stamboek.
     

Om te kwalificeren voor toetreding tot de Basissectie van het stamboek moet een dier: -

( a ) zijn geïdentificeerd overeenkomstig de stamboek regels, het moet voldoen aan de rasstandaard bij inspectie door het stamboek en een minimale prestatie zoals vastgelegd in het Stamboekregels, of ,

( b ) Zijn geïdentificeerd als een veulen aan de voet van de merrie in overeenstemming met de regels van het stamboek, die op zijn minst eisen dat er een dekcertificaat  (dekbon) is. Beide ouders moeten worden geverifieerd door middel van DNA-analyse.

 

( c ) Heeft een van de ouders is in de Hoofdsectie, of, in het Aanvullend Basis register ingeschreven in overeenstemming met artikel 3 (1) , van Beschikking 96/78/EG van de Commissie en de andere ouder worden opgenomen in een Irish Cob stamboek , of ,

( d ) Heeft een van de ouders opgenomen in een Irish Cob stamboek en de andere ouder in een register anders dan een Irish Cob stamboek of een Irish Cob Part Bred Stud Book of stamboek ingeschreven ,

( e ) Heeft een van de ouders ingevoerd in het Aanvullend Basis Register van een Irish Cob Part Bred stamboek in overeenstemming met artikel 3 (1) , van Beschikking 96/78/EG van de Commissie en de andere ouder in een register of stamboek ingeschreven anders dan een Irish Cob stamboek of een Irish Cob Part Bred stamboek .

 
Upgraden naar Premiestatus
Hengsten en merries die geregistreerd zijn in het Hoofdboek of Basis Register en die de leeftijd van twee jaar hebben bereikt , komen in aanmerking voor inspectie met het oog op het bereiken van " volledige " fokgoedkeuring en upgrading naar de Hoofdboek Premie, of het Basis Premie register.
Hengsten die niet worden goedgekeurd blijven in het Hoofdboek of het Basis Register, maar mogen een nieuwe poging doen om goedgekeurd te worden.
Om Premie hengst te worden moeten hengsten ( a ) een premie behalen bij een keuring met minimaal twee gekwalificeerde inspecteurs en ( b ) een gezondheidsverklaring overleggen door door een erkende dierenarts.

 
5 . Het systeem voor het vastleggen van de afstamming.
• Om beide ouders in de afstamming op te nemen is minimaal een dekbon nodig. Tevens dient de afstamming te worden bewezen door middel van DNA-analyse .
• Het stamboek houdt zich het recht voor van alle geregistreerde paarden een DNA-analyse te laten uitvoeren .

6 . Het systeem van het identificeren van Irish Cob Part Breds is in het stamboek opgenomen .
• Om merries die in de Hoofdsectie voor het stamboek zij ingeschreven via premiekeuring te selecteren voor het selectieve fokprogramma.
• Identificatiedocumenten worden afgegeven voor alle paardachtigen die in het stamboek worden opgenomen .
• het certificaat van oorsprong en de identiteitskenmerken worden opgenomen in het identiteitsbewijs .
• Alle paarden voor wie een paspoort wordt afgegeven krijgen een uniek UELN nummer.
• Geregistreerde benamingen mogen niet worden gekopieerd binnen het stamboek.
   Fokkers kunnen de naam van een dier uniek te maken door het aanbrengen van hun eigen unieke stalnaam.
Chippen is verplicht. Het microchipnummer wordt opgenomen in het legitimatiebewijs.

 7 . Registratie
Irish Cob Part Breds die zijn geregistreerd in een goedgekeurd Irish Cob Part Bred stamboek kunnen in een ander Irish Cob Part Bred Stamboek in een sectie en klasse overeenkomstig de eigenschappen van het dier worden ingevoerd.

 8 . Niet-discriminerende behandeling van fokkers.

Organisaties mogen geen fokkers of eigenaren discrimineren. Dieren die voldoen aan de eisen van de beschikking van de Commissie 96/78/EG in komen in aanmerking en hebben er recht op te worden ingeschreven in de betreffende registers waarin zij krachtens hun status horen.