Fokreglement

Fokkerij Reglement Irish Cob en Irish Cob Partbred

Irish Cobs

Definitie Irish Cob
Een Irish Cob is een paardachtige die is geregistreerd als Irish Cob door een stamboek dat hiervoor erkenning heeft van de overheid, of een dier dat aantoonbaar afstamt van geregistreerde Irish Cobs en/of paarden die na een keuring zijn toegelaten tot de fokkerij van Irish Cobs.

Een Irish Cob geldt als aanbevolen voor de fokkerij als hij / zij op een premiekeuring van ICS Nederland met een eerste of tweede premie is gewaardeerd.
Een Irish Cob geldt als toegelaten voor de fokkerij als hij / zij op een premiekeuring van ICS Nederland met een 3de premie is gewaardeerd.
Bij deze Cobs wordt achter het register het woord "Premie" vermeld, bijvoorbeeld "HB1 Premie", "HB2 Premie" of "Basis Premie".

Het Nederlandse Irish Cob stamboek is verdeeld in secties die op hun beurt zijn verdeeld in registers.
Details over deze indeling en de wijze van registreren staan in het Fokprogramma

Opname van veulens in het stamboek
Voor de opname van veulens in het Hoofdboek moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
1. het stamboekkantoor heeft voor 1 januari of voordat het veulen is geboren een geldige dekbon ontvangen
2. het stamboekkantoor heeft binnen 3 weken na de geboorte van het veulen een geboortebericht ontvangen
3. het veulen is namens ICS-Nederland door een paspoortconsulent geïdentificeerd aan de voet
    van de moeder of 
    het veulen is door een erkende dierenarts geïdentificeerd aan de voet van de moeder.
Voor opname van veulens in het basisboek moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
1. de merrie moet bij ICS-Nederland geregistreerd zijn als Irish Cob of Gypsy Cob.
2. het veulen is binnen 3 weken na de geboorte aangemeld bij het stamboekkantoor
3. het veulen is namens ICS-Nederland door een keurmeester geïdentificeerd aan de voet
    van de moeder en beoordeeld.

DNA
Sinds 1 januari 2015 moet van alle dieren die met ouders worden opgenomen in het stamboek de afstamming worden bewezen door DNA vergelijking.

Registratie van erfelijke gebreken
De fokker dient bij de geboorte van een veulen met afwijkingen die mogelijk erfelijk bepaald zijn dit te melden bij het stamboekkantoor.
De paspoortconsulent die de veulens identificeert ten behoeve van ICS Nederland registreert geconstateerde abnormaliteiten op de identificatie formulieren.
Het stamboekkantoor registreert geconstateerde mogelijk erfelijke gebreken op een wijze die deze herleidbaar maakt naar voorouders.

Andere Kwalificaties
Irish Cobs van twee jaar en ouder die tweemaal in een verschillend kalenderjaar een eerste premie behalen krijgen de titel "STER"
Voor Irish Cobs die drie of meer nakomelingen hebben die op volwassen leeftijd een eerste premie behalen kan de titel "PREFERENT" worden aangevraagd.

Rastoelating
Rastoelatingskeuringen zijn toegankelijk voor alle paardachtigen die nog niet in het Irish Cob register zijn ingeschreven.

Andere stamboeken
De premietoekenning en klassering door andere stamboeken kunnen door ICS-Nederland niet worden erkend,
evenals de toelating van Irish Cobs tot de fokkerij door andere erkende Irish Cob organisaties buiten hun eigen land.

Primering
Premiekeuringen zijn toegankelijk voor geregistreerde Irish Cobs van 2 jaar en ouder
(als geboortedatum van alle paarden wordt 1 januari van het geboortejaar aangehouden),
voor hengsten 3 jaar en ouder.
De eigenaar van het te keuren paard moet lid zijn van ICS Nederland of aangesloten bij een
van de buitenlandse afdelingen van ICS Nederland.


Irish Cob Part Bred

1 . Fokdoel .
Bevordering van de registratie van Irish Cob Part Breds en het behoud van de kennis van de afstamming van deze dieren.
Het behouden van dieren die van belang kunnen zijn voor een gezond fokprogramma van Irish Cobs en Irish Cob Part Breds
 
2 . Kenmerken van het ras.
Er is geen beperking aan de rassen die mogen worden gebruikt voor de fokkerij van Irish Cob Part Breds.
Irish Cob Part Bred kan elk type hebben, de kleur ( met inbegrip van de ogen) en hoogte.
 
3. Stamboekregisters.
De indeling van het stamboek in registers staat in het Irish Cob Partbred fokprogramma

VOORWAARDEN VOOR REGISTRATIE IN HET STAMBOEK

Om te kwalificeren voor registratie in de hoofdsectie van het stamboek moet een dier : -
1 . Zijn geïdentificeerd als een veulen aan de voet van de merrie in overeenstemming met de regels van het stamboek.
     Beide ouders moeten worden geverifieerd door middel van DNA-analyse.
2 . Beide ouders zijn geregistreerd in de Hoofdsectie of de Basissectie van het stamboek.
     
Upgraden naar Premiestatus
Hengsten en merries die geregistreerd zijn in het Hoofdboek of Basis Register en die de leeftijd van twee jaar hebben bereikt , komen in aanmerking voor inspectie met het oog op het bereiken van " volledige " fokgoedkeuring en upgrading naar de Hoofdboek Premie, of het Basis Premie register.
Hengsten die niet worden goedgekeurd blijven in het Hoofdboek of het Basis Register, maar mogen een nieuwe poging doen om goedgekeurd te worden.
Om Premie hengst te worden moeten hengsten
( a ) een premie behalen bij een keuring met minimaal twee gekwalificeerde inspecteurs en
( b ) een gezondheidsverklaring overleggen door door een erkende dierenarts.

 
5 . Het systeem voor het vastleggen van de afstamming.
Afstamming dient te worden bewezen door middel van DNA-analyse .

6 . Het systeem van het identificeren van Irish Cob Part Breds is in het stamboek opgenomen .
• Identificatiedocumenten worden afgegeven voor alle paardachtigen die in het stamboek worden opgenomen .
• het certificaat van oorsprong en de identiteitskenmerken worden opgenomen in het paspoort .
• Alle paarden voor wie een paspoort wordt afgegeven krijgen een uniek UELN nummer.
• Geregistreerde benamingen mogen niet worden gekopieerd binnen het stamboek.
   Fokkers kunnen de naam van een dier uniek te maken door het aanbrengen van hun eigen unieke stalnaam.
• Een microchip (transponder) is verplicht.

 7 . Registratie
Irish Cob Part Breds die zijn geregistreerd in een goedgekeurd Irish Cob Part Bred stamboek kunnen in een ander Irish Cob Part Bred Stamboek in een sectie en klasse overeenkomstig de eigenschappen van het dier worden ingevoerd.

 8 . Niet-discriminerende behandeling van fokkers.
Organisaties mogen geen fokkers of eigenaren discrimineren. Dieren die voldoen aan de eisen van de beschikking van de Commissie 96/78/EG in komen in aanmerking en hebben er recht op te worden ingeschreven in de betreffende registers waarin zij krachtens hun status horen.