Ga naar hoofdinhoud
Irish Cob Society Nederland - ICS NL

Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de vereniging ICS Nederland, erkend Nederlands stamboek voor Irish Cobs.

Contactgegevens

ICS Nederland is gevestigd Gerecht 6, 5469 KD Erp (Keldonk).
Tel. +31 413 209 042, kvk nummer 11052202.
Voor contact per email: klik hier

Waarom registreert ICS Nederland uw persoonlijke gegevens

ICS nederland legt naam- en adresgegevens (ook telefoonnummers en email adressen) vast van haar leden
a) om deze leden te kunnen informeren over komende evenementen
b) om vast te kunnen stellen wie lid is, en dus de rechten van een lid heeft
c) om het eigenaarschap van paarden en pony’s vast te leggen die bij ICS Nederland zijn ingeschreven
d) om aan de wettelijke verplichting te voldoen de aanvrager van een uit te geven paardenpaspoort
of de eigenaar van een geïmporteerde paard of pony bij het RVO (de Nederlandse toezichthouder
van paaardenstamboeken) te kunnen aanmelden.

Wie ziet uw gegevens

Persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor medewerkers van ICS Nederland die voor hun werkzaamheden toegang hebben tot de versleutelde database en worden niet gedeeld met andere partijen.
Wel worden bij de uitgifte van een nieuw paardenpaspoort en bij de aanmelding van een geïmporteerde
paardachtige naam en adres van de aanvrager of eigenaar digitaal beveiligd doorgegeven aan de toezichthouder, dit is wettelijk verplicht.

Bewaartermijn van gegevens

Uw gegevens worden minimaal bewaard zolang u lid bent of bij ICS Nederland bent geregistreerd als eigenaar van een paardachtige.

Inzage, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens

U kunt uw gegevens in de database van ICS Nederland opvragen door hier te klikken; hier kunnen ook wijzigingen in uw persoonsgegevens worden doorgegeven.
Na beëindiging van uw lidmaatschap kunnen op uw verzoek uw persoonlijke gegevens worden gewist mits u niet meer als eigenaar geregistreerd bent van een paard of pony.

Bezwaar aantekenen

Als u bezwaar heeft tegen de wijze waarop ICS Nederland met uw gegevens omgaat kunt u dit per HIER
kenbaar maken aan ICS Nederland; als u niet tevreden bent met de afwikkeling van uw klacht kunt u bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beeldmateriaal

Tijdens keuringen en andere evenementen van ICS Nederland worden namens de organisatie foto’s en soms video’s gemaakt. Deze kunnen worden gepubliceerd op de web site ics-nederland.com, in het verenigingsblad Cobstukken en op social media pagina’s van ICS Nederland.
U kunt zowel vooraf als achteraf bezwaar maken tegen publicatie van beeldmateriaal waar u herkenbaar op voorkomt.

Cookies

De website van ICS Nederland bevat geen tracking-cookies.
Ook gebruikt ICS Nederland geen Google Analytics of Facebook trackers.