Ga naar hoofdinhoud
Irish Cob Society Nederland - ICS NL

Registratie tarieven 2023

Bedenk u dat de registraties die wij doen voor Shires worden doorgegeven aan onze partner de NSHS (Nederlandse Shire Horse Society) en aan het moederstamboek in Engeland, de SHS.
Beide organisaties brengen hiervoor kosten in rekening.
Hieronder worden deze kosten gespecificeerd.

De aanmelding van een veulen (aanvraag paspoort) en de verandering van eigenaar van een Shire doet u via deze site (www.ics-nederland.com).
De aanvraag van een prefix – elke Shire fokker heeft een prefix als stalnaam – en het aanvragen en indienen van dekbonnen voor hengstenhouders loopt via de NSHS, hiervoor kunt u terecht bij
voorzitter@nshs.nl.

Aanmelding veulen (aanvraag paspoort):
hiervoor betaalt u rechtstreeks aan het ICS bij de aanvraag het bedrag van € 105, dit bestaat uit het paspoort € 60 en DNA € 45.
Naderhand krijgt u via de NSHS een aanvullende factuur voor de registratie van het veulen bij het moederstamboek de Shire Horse Society (SHS) in Engeland:
   – Bent u lid van NSHS én lid van SHS: € 35
   – Bent u lid van NSHS maar géén lid van SHS: € 35 + overseas levy membership € 15 (dat betaalt u slechts éénmaal per kalenderjaar)
   – Bent u géén lid NSHS maar wél lid van SHS: € 60
   – Bent u géén lid NSHS en géén lid van SHS: € 135

Voorbeeld: u bent lid van de NSHS maar geen lid van de SHS en wil graag voor twee veulens een paspoort aanvragen.
U gaat dan naar de site van de ICS en vult de gegevens in voor de aanvraag. U betaalt direct aan de ICS een bedrag van € 105 per veulen, dus in totaal € 210.
De aanvraag wordt door de ICS verwerkt en doorgegeven aan de SHS. De SHS factureert daarna de NSHS de kosten voor het opnemen in het stamboek van de SHS.
U ontvangt van de NSHS een factuur van € 85 hiervoor, namelijk twee maal de inschrijven van het veulen á € 35 per veulen en eenmalig de overseas levy membership van € 15.
De registratie van twee veulens kost u in deze situatie dus € 210 (ICS) + € 85 (NSHS/SHS) = € 295.

Mocht u dat kalenderjaar bijvoorbeeld al een Shire hebben overgeschreven op uw naam en daarvoor de overseas levy membership kosten hebben betaald,
dan betaald u nu alleen de aanmelding van € 35 per veulen bij de SHS.

Verandering eigenaar (transfer): hiervoor betaalt u rechtstreeks aan de ICS na doorgeven van de transfer een bedrag van € 20.
(let op: een mail met gegevens wordt niet geaccepteerd, het doorgeven moet via het aangegeven formulier op de website van de ICS).
Naderhand krijgt u via de NSHS een aanvullende factuur voor de wijziging van eigenaar bij het moederstamboek de Shire Horse Society (SHS) in Engeland:
   – Bent u lid NSHS én lid van SHS: € 27,50
   – Bent u lid NSHS en géén lid van SHS: € 27,50 + overseas levy membership € 15 (dat betaalt u slechts éénmaal per kalenderjaar)
   – Bent u géén lid van NSHS maar wél lid van SHS: € 45
   – Bent u géén lid van NSHS en géén van lid SHS: € 70
Voorbeeld: u bent lid van de NSHS maar geen lid van de SHS en wil graag een Shire op uw naam zetten.
U gaat dan naar de site van de ICS en vult de gegevens op het formulier van de transfer in.
U betaalt direct aan de ICS een bedrag van € 20. De aanvraag wordt door de ICS verwerkt en doorgegeven aan de SHS.
De SHS factureert daarna de NSHS de kosten voor de wijziging in het stamboek van de SHS.
U ontvangt van de NSHS een factuur van € 42,50 hiervoor, namelijk de transfer van € 27,50 en eenmalig de overseas levy membership van € 15.
Het overschrijven van uw Shire kost u in deze situatie dus € 20 (ICS) + € 42,50 (NSHS/SHS) = € 62,50.
Mocht u dat kalenderjaar bijvoorbeeld al eerder een Shire hebben overgeschreven op uw naam en daarvoor de overseas levy membership kosten hebben betaald,
dan betaalt u nu alleen de € 27,50 voor de verwerking van de transfer bij de SHS.

Prefix: dit loopt geheel via de NSHS en SHS. U kunt bij de NSHS, voorzitter@nshs.nl uw prefix aanvragen, dit wordt dan aangevraagd bij de SHS. U ontvangt dan van de NSHS een factuur:
   – Bent u lid NSHS én lid van SHS: € 60
   – Bent u lid NSHS en géén lid van SHS: € 60 + overseas levy membership € 15 (dat betaalt u slechts éénmaal per kalenderjaar)
   – Bent u géén lid van NSHS maar wél lid van SHS: € 75
   – Bent u géén lid van NSHS en géén lid van SHS: € 115

Dekbonnen hengstenhouders: een hengstenhouder dient de dekbonnen via de mail in te leveren bij de NSHS, voorzitter@nshs.nl, vóór 1 december van het jaar waarin de hengst heeft gedekt.
De NSHS zorgt ervoor dat deze voor het einde van dat kalenderjaar aan de SHS worden doorgegeven.
Het is van belang dat deze dekbonnen tijdig en compleet bij de SHS verwerkt zijn, anders kan de registratie van het veulen door de merriehouder in het jaar erop vertraging oplopen.
Hiervoor ontvangt de hengstenhouder van de NSHS een factuur van € 15 per dekbon en eventueel de eenmalige overseas levy membership kosten van € 15 per kalenderjaar.

DNA: Indien u een veulen registratie aanvraagt dient het DNA van het veulen te worden geregistreerd, u doet dit door de stappen van registratie bij het ICS te volgen.
Indien het DNA van de ouders van het veulen nog niet bekend zijn, dient ook daarvan DNA te worden aangeleverd en kost dit € 40 per extra aangeleverd DNA, u betaalt dit rechtstreeks aan het ICS.
Het kan ook voorkomen dat het DNA wél in Engeland bekend is doordat de ouders in Engeland zijn geregistreerd. In dat geval kunt u het DNA van de DNA databank in Engeland laten doorsturen naar de DNA databank in Amerika waar de ICS haar DNA registraties doet. U betaalt hiervoor dan € 5, deze zal door de NSHS aan u worden gefactureerd.